Norsk Coating AS

Vi tilbyr overflatebehandling av høy kvalitet og vårt marked er nasjonalt og internasjonalt gjennom våre hovedkunder. Våre konkurransefortrinn er at vi kan tilby meget høy kvalitet på våre produkter. Videre har vi flere fagarbeidere og høy kompetanse som er dokumentert. Daglig leder er FROSIO-inspektør og fagarbeider.

  • Videre kan vi tilby stor fleksibilitet og god leveransedyktighet og da spesielt med tanke på tidsfaktoren.

  • Vår markedspolicy er å følge opp kundene meget tett og å varsle umiddelbart eventuelle endringer fortløpende, noe våre hovedkunder setter stor pris på.

Samarbeidspartnere

Vi er heller ikke redd for å takke nei til et oppdrag hvis vi tror vi ikke kan klare å levere i henhold til de krav kunden stiller til kvalitet og leveringstid.

Kontakt oss »