Overflatebehandling
av høy kvalitet

Inn og utland

Vi tilbyr overflatebehandling av høy kvalitet til kunder i hele verden.

Vi tar oss av frakten

Vi har forhandlet frem veldig gode fraktbetingelser som kommer våre kunder til gode.

Strategiske partnere

Takket være et tett samarbeid med strategiske partnere er våre produkter markedsledende.

Store og små

Vi har svært konkurransedyktige priser på både store og små deler som kjøres i serie.

Ta kontakt for tilbud

Pr. i dag overflatebehandler vi for våre kunder følgende objekter: Sylindre, aggregat, akkumulatorer, spoleapparat, ventilblokker, maskinrammer, sensorsutstyr for oljeledninger, deler til forsvaret og diverse landbruksutstyr

Sylindre utgjør det største volumet. Disse varierer fra de minste som veier under 1 kg og opp til de største som veier opp til 35 tonn. 

Vi kan ta imot objekter som er inntil 5 meter brede, 13,5 meter lange og 3,9 meter høye i våre haller.