Overflatebehandling

Vi overflatebehandler for våre kunder følgende objekter: Sylindre, aggregat, akkumulatorer, spoleapparat, ventilblokker, maskinrammer, sensorsutstyr for oljeledninger, deler til forsvaret og diverse landbruksutstyr. Malekabinene, herdekabin, blanderom for maling og blåserensekabinene har operatørpanel som styrer temperatur og klimakontroll. Dette gjør at vi kan optimalisere klimaet for de ulike malingssystem som vi bruker.

Kapasitet

Vi kan ta imot objekter som er inntil 5 meter brede, 13,5 meter lange og 3,9 meter høye i våre haller.

  • 1 blåsekabin for sandblåsing
  • 1 blåsekabin for sandblåsing og metallisering for påføring av sink og aluminium. 
  • 2 stk. Malekabin kombinert sprøyte- og herdehall 
  • 1 malekabin sprøytehall.
  • 1 stk. blande- og pumperom med rengjøringsstasjoner for maleutstyr
  • 1 herdekabin

Ta kontakt for tilbud